3% RABATU

przy zamówieniu za minimum 300zł

7% RABATU

przy zamówieniu za minimum 800zł

10% RABATU

przy zamówieniu za minimum 1500zł

Oświadczenie Prawne

Zawartość

Drini I Bardhe SH.P.K. w tym jej spółki zależne i stowarzyszone (zwane dalej "Drini I Bardhe") dołoży wszelkich starań, aby informacje wyświetlane na tej stronie były dokładne i aktualne; Drini I Bardhe zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości tej strony internetowej w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Jednak Drini I Bardhe nie jest w stanie zagwarantować, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dokładne, kompletne, prawdziwe lub że nie będą modyfikowane przez osoby trzecie. Drini I Bardhe niniejszym zrzeka się wszelkiej (bezpośredniej lub pośredniej) odpowiedzialności związanej lub spowodowanej jakimkolwiek błędem lub pominięciem w treści tej witryny, a także z korzystania z tej witryny. Ta strona internetowa jest ograniczona do osobistego, niekomercyjnego użytku.

Własność Intelektualna

Dostęp do www.spirit-of-drini.com daje prawo do prywatnego i niewyłącznego korzystania z serwisu. Całość elementów edytowanych na tej stronie, niezależnie od tego, czy są one zarejestrowane jako znaki towarowe lub inne podstawy, w tym akronimy, takie jak TM , ® , ©, a także prezentacje i treść wszystkich artykułów, logo i obrazy, w tym teksty , obrazy, fotografie, grafika komputerowa, logo wideo, marki stanowią dzieła intelektualne w rozumieniu Kodeksu Własności Intelektualnej. Prace te stanowią wyłączną własność intelektualną Drini I Bardhe lub są objęte licencjami stron trzecich dotyczącymi niektórych prac. Jakiekolwiek wykorzystanie, powielanie, przedstawianie, rozpowszechnianie lub ponowne rozpowszechnianie, modyfikacja, adaptacja, tłumaczenie w całości lub w części zawartości tej witryny na dowolnym nośniku lub w jakikolwiek sposób (w tym między innymi buforowanie, kadrowanie) , a także jakakolwiek sprzedaż, rozpowszechnianie, retransmisja lub jakiekolwiek inne działanie zmierzające do udostępnienia takich treści osobom trzecim w jakikolwiek sposób jest zabronione.